Het bedrijfsconcept

ADES Managementstrategieën is een grote maatschap en netwerkorganisatie. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Deze zetten wij graag voor u op een rij.
Ondernemerschap

Bij ons is iedere vaste medewerker zelfstandig ondernemer (ZZP’er) en vennoot in de maatschap. Dat betekent dat bij ons niemand op de loonlijst staat of een vast inkomen heeft. Het voordeel is dat de maatschap hiermee het grootste deel van de kosten variabel heeft gemaakt, waardoor de continuïteit gewaarborgd is. Daarom zijn wij collectief niet gevoelig voor conjuncturele effecten. Het betekent ook dat onze medewerkers elke keer gemotiveerd zijn tot het leveren van een topprestatie. Daarbij kunnen onze medewerkers zich makkelijker inleven in uw situatie omdat zij zelf immers ook ondernemer zijn. Aangezien wij alleen professionals tot de maatschap toelaten die zich als ondernemer en adviseur bewezen hebben hoeft u bij ons niet het leergeld te betalen voor junioren, zoals dat bij onze collega’s vaak gebruikelijk is.
Aansprakelijkheid

Het nadeel van deze structuur ligt in de aansprakelijkheidsproblematiek. Wettelijk zijn er nog verschillen tussen een BV en een maatschap. Er is inmiddels wel een wet in voorbereiding die de maatschap rechtspersoonlijkheid verstrekt, maar tot die tijd blijven vennoten in de maatschap hoofdelijk aansprakelijk. Om die aansprakelijkheid in te perken wijzen wij in onze algemene voorwaarden veel aansprakelijkheid af en is ieder van onze medewerkers apart verzekerd. Gelukkig hebben wij in de 10 jaar van ons bestaan nog geen enkele keer een beroep hoeven doen op deze verzekeringen, maar ze blijven een noodzakelijke kostenpost waar u uiteindelijk voor betaald.
Ondersteuning

Een ander nadeel zou kunnen zijn dat wij nagenoeg geen ondersteunend personeel tot onze beschikking hebben. De noodzakelijke functies zijn uitbesteed en onze professionals moeten veel zelf doen of een beroep doen op ondersteunend personeel bij de opdrachtgever. Dat werkt enigszins kostenverhogend, maar door een goede infrastructuur en gebruik van moderne communicatie- en informatiesystemen wegen deze extra kosten lang niet op tegen de gerealiseerde besparingen op ondersteunend personeel. Het ligt wel in de lijn der verwachting dat in de nabije toekomst enkele noodzakelijke ondersteunende functies worden ingevuld, maar telkens gebaseerd op een degelijke kosten/baten-analyse.
Bereikbaarheid

De belangrijkste besparingen realiseren wij op het gebied van vastgoed en bijbehorende werkplekken en faciliteiten. Als adviseur hebben wij een mobiel beroep. Wij komen graag naar u toe. Verder leent dit beroep zich uitstekend voor telewerken en teleleren. Daarom is een collectief kantoor voor ons niet noodzakelijk, zolang ergonomische aspecten en communicatie de aandacht blijven houden. Dat betekent ook dat ons centrale telefoonnummer voorlopig wordt beantwoord door een voice mail service of een boodschappendienst. Dat scheelt niet alleen kosten, maar onze adviseurs worden zo ook niet onnodig gestoord wanneer ze voor u aan het werk zijn. U kunt hen in voorkomende gevallen natuurlijk direct rechtstreeks bereiken op hun mobiele nummer of per e-mail. Via onze website zijn al onze algemene gegevens op te vragen. In de toekomst zullen ook project- en relatiegegevens via internet beschikbaar komen. In Nederland hebben wij enkele kleinschalige locaties op afroep beschikbaar voor de noodzakelijke bijeenkomsten en professionaliseringsactiviteiten.

Daarnaast kunt u met collega’s en adviseurs van gedachten wisselen op onze fora. Zo kunt u daar antwoorden vinden op de meest voorkomende problemen.
Conclusie

Uiteindelijk is uw voordeel dat wij meer kwaliteit leveren tegen een betaalbaar tarief. Niet alleen is ons tarief per uur vaak lager dan bij onze concurrenten, maar ook onze no-nonsense aanpak levert u een besparing op. Daar waar onze concurrenten vaak eerst op zoek gaan naar mogelijkheden om de opdracht uit te breiden, leveren wij zo snel mogelijk het gevraagde resultaat tegen een vooraf vastgestelde vergoeding. Niet meer, maar ook niet minder.

Zo zijn wij concurrerend, terwijl onze professionals een reëlere beloning krijgen die in verhouding staat tot de geleverde prestaties. Win-win-win dus.

Toekomstperspectief

 

Inmiddels staan wij voor de volgende fase op weg naar volwassenheid. Wij geloven in het concept van de netwerkorganisatie, maar deze is niet voor iedereen zaligmakend en heeft ook een aantal praktische bezwaren. Daarom streven wij naar een combinatie van twee werelden. Een sterk georganiseerde vaste kern (generalisten) in de vorm van een maatschap met daaromheen een schil van zelfstandige professionals (specialisten) in een door ons georganiseerd netwerk.

Daarnaast geloven wij in samenwerking met andere netwerken zolang de relatie wederzijds renderend is. Wij streven ernaar om eind dit jaar in omvang te zijn gegroeid tot 25 vennoten en 75 zelfstandige professionals.

Ook onze klanten beschouwen wij als partners in een voortdurend proces van verandering en ontwikkeling waarin wij rendementsverbeteringen garanderen. Waarbij dit rendement overigens niet altijd financieel hoeft te zijn, maar wel aantoonbaar is.