Verzekeringsfraude heeft ook gevolgen voor uw portemonnee

In de loop der jaren is de mate van verzekeringsfraude verder toegenomen. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. De jaarcijfers van Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit laten zien dat het aantal bedrijven dat fraudeerde, met bijna 40 procent is toegenomen. In totaal zijn er om en nabij de 13000 fraudegevallen ontdekt. Verzekeraars worden steeds strenger en bij twijfels wordt er al een uitgebreid onderzoek opgesteld. Door de uitgebreide aanpak is er naar eigen zeggen een bedrag van 88 miljoen euro ‘bespaard’. Dit bedrag zou onterecht uitgekeerd zijn als de fraudegevallen niet waren ontdekt. Verzekeringsfraude heeft uiteindelijk ook invloed op uw portemonnee. In dit artikel leest u wat er veranderd bij een toenemende mate van verzekeringsfraude.  

De gevolgen voor de ‘gewone’ burger 

Los van het feit dat verzekeringsfraude gevolgen heeft voor een verzekeringsmaatschappij, heeft het ook mogelijke gevolgen voor de consumenten die gebruik maken van een verzekering. Toenemende verzekeringsfraude wordt namelijk gecompenseerd door de verzekeringspremie te verhogen. Een stijgende premie kost de consument daarom ook meer geld. Om deze premiestijging te voorkomen is het dus belangrijk om ongewenst gedrag van verzekeringsfraudeurs tegen te gaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk om verzekeringsfraude te melden bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. Het is natuurlijk erg lastig om bij een vermoeden van verzekeringsfraude een melding te maken. Toch is een melding maken altijd goed, want bij gepleegde fraude bent u uiteindelijk zelf de dupe.  

De soorten verzekeringsfraude  

Verzekeringscriminaliteit is op verschillende manieren vast te stellen. Niet iedere handeling wordt direct gelinkt aan verzekeringsfraude maar ook een kleine aanpassing in de dekking van uw verzekering voordat u de schade gaat claimen is al een voorbeeld van verzekeringsfraude. Bij het opzettelijk misleiden van een verzekeraar, waarbij de verzekerde het doel heeft zichzelf onterecht te bevoordelen is er per definitie sprake van verzekeringsfraude. Bij het aanvragen van een verzekering is het dan ook belangrijk om eerlijk te zijn over uw verzekeringsverleden. Heeft u bijvoorbeeld in het verleden een ontzegging van rijbevoegdheid gehad? Dan is dit belangrijk om te melden. 

Onterechte vaststelling van fraude 

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er in uw geval onterecht verzekeringsfraude wordt vastgesteld. De bijbehorende gevolgen van vastgestelde verzekeringsfraude zijn niet bevorderend. Bij een onterechte vaststelling kunt u daarom Advocatenkantoor Phea in de arm nemen. Zij wijzen u op uw rechten en komen met een passend advies. Eventueel is een gerechtelijke procedure mogelijk om de eerdere vastgestelde verzekeringsfraude terug te draaien. 

De zoektocht naar een geschikte boekhouder

Als ondernemer is het ontzettend belangrijk om uw boekhouding te allen tijde op orde te hebben. U kunt natuurlijk zelf aan de slag gaan met de administratie, maar de hulp van een ervaren boekhouder kan in veel gevallen geen kwaad, sterker nog: het brengt hopelijk een hoop voordelen met zich mee. In deze blog bespreken we de taken van een boekhouder en welke boekhouder mogelijk geschikt is voor u.  

Dit doet een geschikte boekhouder 

Om de juiste keuze te maken is het handig om te weten wat u van een boekhouder mag verwachten. Het is verplicht om een administratie te hebben, waar u bijvoorbeeld kan laten zien wat voor uitgaven u over de afgelopen zeven jaar heeft gedaan. Een overzichtelijke administratie onderhouden vergt veel tijd en discipline. Er zijn dan ook veel ondernemers die ervoor kiezen om hun administratie uit te besteden. Wat mag u dan op zijn minst verwachten? Allereerst natuurlijk dat de administratie volledig juist en overzichtelijk wordt verwerkt. U moet altijd de mogelijkheid hebben om uw administratie in te zien. Daarnaast moet de boekhouder op de hoogte zijn van de nieuwste regelgeving, zodat er geen risico is op het gebied van foute verwerking. Een onvolledige of foute administratie kan namelijk leiden tot een boete voor de ondernemer. Dit wilt u natuurlijk voorkomen.  

De onderlinge communicatie is van groot belang 

Een goede, professionele omgang met uw boekhouder is van groot belang, niet alleen voor uzelf maar ook voor uw onderneming. Daarnaast zorgt een heldere, goede communicatie voor minder fouten in de administratie. Als alles duidelijk is voor beide partijen, werkt dit vanzelfsprekend beter. Er zijn bijvoorbeeld ook boekhouders die veel meedenken met uw onderneming en waar veelvoudig contact wordt bemoedigd. In de volgende alinea bespreken we een boekhouder uit Aalsmeer met een zeer persoonlijke werkwijze.  

De meedenkende boekhouder 

Als u op zoek bent naar een meedenkende boekhouder, dan bent u bij Stolwijk Accountants aan het juist adres. Bij Stolwijk Accountants staat meedenken namelijk hoog in het vaandel. Door veelvoudig uw cijfers te controleren en door te nemen, ontdekken zij sneller potentiële kansen. Dit heeft mogelijk positieve invloed op uw bedrijfsvoering. De ontdekking van fiscale en financiële kansen is niet alleen gebaseerd op cijfers maar ook op de kennis van uw onderneming. Bij Stolwijk Accountants wordt er eerst gezamenlijk naar uw onderneming gekeken voordat er een samenwerking wordt aangegaan.  

Verklaring voor NOW-steun

Heb jij NOW- steun ontvangen en heb je daar nu een verklaring voor nodig? Dan zit je goed op blended. Law. Deze website is namelijk speciaal opgezet voor ondernemers, je vindt hier specialisten die een NOW-verklaring voor je kunnen opstellen, voor een vaste prijs. Wanneer je niet weet welke verklaring je nodig hebt kun je de gratis Quick-scan doen. Wanneer je meer als twintigduizend euro aan NOW-steun hebt ontvangen, ben je verplicht je aanvraag te onderbouwen. Dit kan door een deskundige-derde of een accountant. Beide kunnen ze je helpen met een verklaring voor NOW-steun.

Het onderbouwde financieel overzicht van de accountant

Wanneer je een voorschot van boven de honderdduizend euro hebt ontvangen of aanspraak maakt op een definitieve tegemoetkoming van meer dan 375.000 dan zul je een beoordelingsverklaring met je aanvraag mee moeten sturen Dit is de verklaring van accountant die zekerheid biedt bij blended. law regel je een verklaring voor NOW-steun tegen een vaste prijs

Wat houdt een beoordelingsverklaring in?

Bij een beoordelingsverklaring voert een accountant bepaalde controles uit en verklaart daarna dat hij zich kan vinden in de aanvraag. Doordat je een beoordelingsverklaring inlevert krijgt het UWV zekerheid over de betrouwbaarheid van de aanvraag.

Voor wie is een beoordelingsverklaring bedoeld?

Een beoordelingsverklaring is bedoeld voor een ondernemer die een NOW-tegemoetkoming heeft gekregen als voorschot. Je hebt deze verklaring nodig wanneer je als ondernemer controleplichtig bent én een voorschot hebt ontvangen dat boven de 100.000 euro ligt of als je recht hebt op een definitieve tegemoetkoming wat tussen de 125.000 en de 375.000 ligt of wanneer je niet controleplichtig bent maar wel aanspraak maakt op een definitieve tegemoetkoming van meer dan 375.000 euro dan heb je ook een beoordelingsverklaring nodig.

Wanneer heb ik een beoordelingsverklaring nodig?

Als ondernemer krijg je 38 weken de tijd om de definitieve vaststelling van de beoordelingsverklaring aan te vragen.

Hoe werkt een beoordelingsverklaring?

Wanneer je jouw informatie opgestuurd hebt, volgt er een korte kennismaking met de accountant. Deze gaat daarna voor je aan de slag. De communicatie die je hebt met je met de accountant verloopt bijna altijd online.

Wat is het resultaat van een beoordelingsverklaring?

Wanneer je de account het jouw aanvraag goed heeft gekeurd ontvang je de beoordelingsverklaring. Deze stuur je daarna mee met je aanvraag tot de definitieve vaststelling van de NOW. Dit gebeurt allemaal snel én tegen een vaste prijs zodat je nooit voor verrassende kosten komt te staan.

NOW verklaring.online By blended.law

Er zijn al vele ondernemers voorgegaan die allemaal gebruikt hebben gemaakt van het noodfonds overbrugging werkgelegenheid oftewel de NOW. Wat belangrijk is om te weten is dat de overheid de ontvangen bedragen altijd ziet als een voorschot. Je moet deze als ondernemer dus altijd verantwoorden.