Er was nooit sprake van een pensioenroof

In de media hoorde ik vaak verhalen over een grote pensioenroof die bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) zou hebben plaatsgevonden. Ook al heb ik genoeg werk, ik wil dan toch de onderste steen bovenhalen en dus ging ik op onderzoek uit. Niet alleen op het internet maar ook in echte analoge boeken vond ik de benodigde informatie. 

Premievakantie

Wat blijkt? Er is nooit geld uit de pensioenkas van ABP gestolen. Gelukkig maar. Wat er gebeurd is, is  dat vanaf 1981 de premies voor werkgever en werknemer aanzienlijk omlaag zijn gebracht. Deze premievakantie (de beste naam voor deze actie) heeft tot het begin van deze eeuw geduurd. Waarom werd de premie gedurende de genoemde periode verlaagd? Omdat er genoeg geld aanwezig was en de regering de ambtenaren, die door de premieverlaging een hoger netto loon overhielden, wilde stimuleren te consumeren. Het ging namelijk rond 1980 economisch zeer slecht met Nederland (en vele andere landen). 

Vanaf de eeuwwisseling werd de premie weer op een realistisch niveau gebracht

Vanaf de eeuwwisseling is de premie flink gestegen naar een redelijk niveau. De premie van de werkgever en werknemer vertegenwoordigt al snel 20% van het totale inkomen. Dat is ook nodig want een goed pensioen is kostbaar. ABP belooft een goed pensioen en heeft haar beloftes tot op heden altijd kunnen maken. Daar is niets van te zeggen. Een werknemer die 50 jaar pensioen kan opbouwen ontvangt van ABP meer dan 90% van zijn gemiddelde salaris. Daar komt de AOW nog bij. Niet voor niets dat veel ambtenaren eerder stoppen met werken. Het pensioen is zo goed waardoor een vervroegde pensionering eerder binnen hun bereik ligt. 

Bij veel andere pensioenuitvoerders zijn de pensioenen lager 

Het pensioen is minder hoog bij veel pensioenregelingen ondergebracht bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling. Dat komt niet door de premiepensioeninstelling of verzekeraar maar door de werkgever en werknemers die in bepaalde bedrijfstakken vrij zijn hun eigen pensioenregeling op te tuigen. Vaak is het budget dan leidend waardoor de inleg slechts een gedeelte van de ABP-inleg vertegenwoordigt. En met lagere kosten en een beter beleggingsresultaat wordt dit verschil niet ingelopen. 

Is uw pensioen op niveau? 

Het is belangrijk dat u nagaat of uw pensioen wel op een niveau is dat u minimaal wenst. Om te beginnen kunt u het pensioenregister raadplegen. Voor een echt praktische pensioenoplossing ben ik u graag van dienst, als onafhankelijk pensioenadviseur.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Dan is er het artikel ‘Premievakantie’.