ADES Managementstrategieën.

U bent bij ons aan het juiste adres voor rendementsverbeteringen in uw projectmatig werkende kennisorganisatie vanuit een integrale multidisciplinaire benadering. Wij helpen u productiviteitsstijgingen te realiseren door het combineren en verbeteren van strategie, organisatie, structuur, cultuur, competenties, processen, systemen, communicatie en management.

Herkenbaar?

Kennisintensieve organisaties zien zich voor de volgende uitdagingen cq. rendementsremmers geplaatst:
Kenniswerkers zijn vaak moeilijk te motiveren tot het snel en correct inleveren van hun urenverantwoording waardoor facturen niet altijd tijdig en foutloos verzonden kunnen worden;

Het ontbreken van retentiekracht, gecombineerd met schaarste aan kenniswerkers en professionals uit zich in een verhoogd personeelsverloop en een groeiend aantal onvervulbare vacatures. Bovendien stijgen daardoor de kosten voor het aantrekken, opleiden en behouden van talent;

Door stijgende complexiteit, schaalgrootte en globalisering en de steeds korter wordende halfwaardetijd van kennis komt de effectiviteit en inzetbaarheid in het geding;

Het ontbreken van prestatiemaatstaven, kennisbanken en standaardprocessen drukt de efficiëntie en declarabiliteit;

Door eilandautomatisering ontbreekt eenduidige en tijdige managementinformatie zodat niet kan worden bijgestuurd. Hierdoor worden projecten niet altijd binnen budget en tijdslimiet afgerond en worden strategische beslissingen te laat genomen;

Intrinsiek gemotiveerde en inhoudelijk georiënteerde professionals blijken vaak minder begaafde verkopers. Ook blijken deze kenniswerkers niet altijd kostenbewust;

De toenemende werkdruk en een disbalans tussen welvaart en welzijn kan leiden tot een hoger verzuim;

Door toenemende verkeerscongestie gaat steeds meer tijd en geld verloren aan woon-werkverkeer en zakelijk verkeer;

Door gebrek aan strategische oriëntatie en te weinig focus op kerncompetenties verloopt de samenwerking van verschillende bedrijfsonderdelen niet altijd optimaal;

Doordat het (midden)kader vaak is doorgegroeid vanuit een inhoudelijke functie wordt leiding door voormalig gelijken soms slecht geaccepteerd. Bovendien blijken leidinggevende competenties niet altijd van nature in de nieuwe manager aanwezig.

Oplossingen

De productdefinities van ADES Managementstrategieën zijn ontwikkeld om een antwoord te geven op deze rendementsremmers in kennisintensieve organisaties.

Wij specialiseren ons in het verhogen van rendement, waarbij dit rendement niet per definitie financieel maar wel meetbaar moet zijn. Onze beloning mag dan worden gekoppeld aan de behaalde verhoging van het rendement.

Binnen het uitgebreide dienstenaanbod bieden wij u een aantal kernproducten:

Strategievorming, marktoriëntatie en beleidsontwikkeling;
Procesoptimalisatie, prestatieverbeteringen en kwaliteitszorg;
Kennis- en informatiemanagement en informatiesystemen;
Competentiemanagement, organisatieontwikkeling, employability en loopbaanmanagement.
Onze aanpak is grofweg onder te verdelen in:
Professionalisering (seminars, cursussen, trainingen en disseminaties);
Intervisie (counseling, coaching, mentoring, mediation en consulting);
Advies (management & business consultants en commisseurs);
Onderzoek (quickscans, haalbaarheid & toepasbaarheid, marktonderzoek, concurrentieanalyse, krachtveldonderzoek, 2nd-opinioning, due dilligence, procesanalyse en scenarioanalyse);
Ontwikkelen (profielen, schema’s, processen, plannen, systemen, modellen en concepten);
Management (verander-, interim-, project-, proces- en flexmanagement).