Industry Solutions

De branchespecifieke oplossingen

Industry Solutions zijn kernproducten van teams die zich specialiseren in branchespecifieke oplossingen, omdat elke branche toch zijn eigen ‘taal’ spreekt en unieke knelpunten kent. De nadruk ligt op het acquireren van opdrachten, het onderhouden van interne en externe relaties, het delen van branchespecifieke kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van branchespecifieke producten, diensten, methodieken en instrumenten.