Verzekeringsfraude heeft ook gevolgen voor uw portemonnee

In de loop der jaren is de mate van verzekeringsfraude verder toegenomen. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. De jaarcijfers van Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit laten zien dat het aantal bedrijven dat fraudeerde, met bijna 40 procent is toegenomen. In totaal zijn er om en nabij de 13000 fraudegevallen ontdekt. Verzekeraars worden steeds strenger en bij twijfels wordt er al een uitgebreid onderzoek opgesteld. Door de uitgebreide aanpak is er naar eigen zeggen een bedrag van 88 miljoen euro ‘bespaard’. Dit bedrag zou onterecht uitgekeerd zijn als de fraudegevallen niet waren ontdekt. Verzekeringsfraude heeft uiteindelijk ook invloed op uw portemonnee. In dit artikel leest u wat er veranderd bij een toenemende mate van verzekeringsfraude.  

De gevolgen voor de ‘gewone’ burger 

Los van het feit dat verzekeringsfraude gevolgen heeft voor een verzekeringsmaatschappij, heeft het ook mogelijke gevolgen voor de consumenten die gebruik maken van een verzekering. Toenemende verzekeringsfraude wordt namelijk gecompenseerd door de verzekeringspremie te verhogen. Een stijgende premie kost de consument daarom ook meer geld. Om deze premiestijging te voorkomen is het dus belangrijk om ongewenst gedrag van verzekeringsfraudeurs tegen te gaan. Het is bijvoorbeeld mogelijk om verzekeringsfraude te melden bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. Het is natuurlijk erg lastig om bij een vermoeden van verzekeringsfraude een melding te maken. Toch is een melding maken altijd goed, want bij gepleegde fraude bent u uiteindelijk zelf de dupe.  

De soorten verzekeringsfraude  

Verzekeringscriminaliteit is op verschillende manieren vast te stellen. Niet iedere handeling wordt direct gelinkt aan verzekeringsfraude maar ook een kleine aanpassing in de dekking van uw verzekering voordat u de schade gaat claimen is al een voorbeeld van verzekeringsfraude. Bij het opzettelijk misleiden van een verzekeraar, waarbij de verzekerde het doel heeft zichzelf onterecht te bevoordelen is er per definitie sprake van verzekeringsfraude. Bij het aanvragen van een verzekering is het dan ook belangrijk om eerlijk te zijn over uw verzekeringsverleden. Heeft u bijvoorbeeld in het verleden een ontzegging van rijbevoegdheid gehad? Dan is dit belangrijk om te melden. 

Onterechte vaststelling van fraude 

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er in uw geval onterecht verzekeringsfraude wordt vastgesteld. De bijbehorende gevolgen van vastgestelde verzekeringsfraude zijn niet bevorderend. Bij een onterechte vaststelling kunt u daarom Advocatenkantoor Phea in de arm nemen. Zij wijzen u op uw rechten en komen met een passend advies. Eventueel is een gerechtelijke procedure mogelijk om de eerdere vastgestelde verzekeringsfraude terug te draaien. 

Geplaatst in All nieuws.