Waarom Ades

Waarom ADES?

Kennisintensieve dienstverlening is een aparte tak van sport die vaak veel lastiger te besturen blijkt dan andere vormen van dienstverlening en traditionele bedrijfstakken als handel, productie en logistiek. Projectmatig werkende professionele organisaties in de zakelijke en maatschappelijke dienstverlening hebben te kampen met vraagstukken waarbij zelden een eenduidig antwoord te berekenen valt. Daarom dat automatiseringsoplossingen en managementconcepten die in andere branches succesvol waren tot nu toe nog nauwelijks toegang hebben gevonden tot deze specifieke vorm van dienstverlening. De organisatieadviseurs, trainers en coaches van ADES Managementstrategieën hebben echter jarenlange ervaring opgebouwd in juist deze economisch steeds belangrijker wordende sector van onze economie.

De vragen waarmee wij vaak worden geconfronteerd zijn dan ook knelpunten die kenmerkend zijn voor kennisorganisaties.

Vragen als:

  • Hoe binden wij kenniswerkers aan onze organisatie nu tijd en plaats steeds minder relevant worden voor de werkzaamheden van deze professionals?
  • Hoe kunnen we meer rendement halen uit de bestaande personeelsomvang nu de arbeidsmarkt steeds krapper en personeel steeds duurder wordt?
  • Hoe krijgen wij kenniswerkers zo ver dat zij in een team kunnen samenwerken en hun kennis willen delen?
  • Hoe professionaliseer je professionals en ontwikkel je als organisatie de juiste competenties voor een steeds veranderend portfolio?
  • Hoe krijgen wij meer grip op projecten zodat deze binnen de gestelde termijnen en budgetten kunnen worden afgerond?
  • Hoe kunnen wij besturings- en beoordelingsinstrumenten inzetten zonder dat motivatie en creativiteit drastisch dalen?

Deze vraagstukken zijn onder te verdelen in:
Effectiviteitvraagstukken: werkt de organisatie doelbewust? (Doen we de goede dingen?)
Efficiëntievraagstukken: werkt de organisatie doelmatig? (Doen we de dingen goed?)

Onze oplossing is daarom vaak tweeledig:

  • Strategie en organisatie;
  • Automatisering en procesoptimalisatie.

Waarbij altijd rekening wordt gehouden met de begrenzingen die door de organisatiecultuurdimensies worden gesteld en/of de mogelijkheden tot het veranderen van de heersende bedrijfscultuur.

Het onderscheid

ADES Managementstrategieën onderscheidt zich van andere organisatieadviesbureaus door:
Een focus op projectmatig werkende kennisintensieve organisaties;
Bijzondere aandacht voor de juiste pasvorm tussen professional(s) en opdrachtgever;
Niet uitsluitend kwalitatieve adviezen te verstrekken, maar deze desgewenst ook te kwantificeren;
Verder te gaan dan het indienen van een advies en samen met de opdrachtgever te werken aan resultaat en, indien gewenst, dit resultaat ook te laten meewegen in onze beloning;
In onze oplossingen de belangen van alle stakeholders te dienen en de mens centraal te stellen waarbij welvaart en welzijn duurzaam in balans zijn;
Aspecten niet te isoleren maar ze integraal te beschouwen en de onderliggende samenhang van de problemen te analyseren en op te lossen door de oorzaak weg te nemen;
Multidisciplinaire aanpak.

De uitdaging

Als adviseurs komen wij graag onder de mensen. Omdat wij ons volledig committeren aan onze opdrachtgevers ontvangen wij veel waardering. Zo blijven wij gemotiveerd om het beste uit onszelf en uw organisatie te halen. Veel van onze relaties bevinden zich in veranderprocessen als privatisering, verzelfstandiging, schaalvergroting, nieuwe markten, prestatieverbetering, kwaliteitsverbetering, fusies, overnames, beursgang en reorganisatie. Vaak ligt het accent op het beïnvloeden van de bedrijfscultuur van taakgericht naar marktgericht denken en handelen. Hierdoor hebben wij veel ervaring gekregen in het implementeren onder uitdagende omstandigheden. Uit complexe en dynamische opdrachten putten wij onze inspiratie.
Duurzaam

Wij zijn een hybride organisatie. Aan de ene kant streven wij naar continuïteit en winstoptimalisatie. Aan de andere kant zijn wij doordrongen van het feit dat wij niet alleen op de wereld zijn en dat er generaties na ons komen. Daarom hebben wij gekozen voor de filosofie van duurzaam ondernemen en steunen wij organisaties die dat ook doen. In de praktijk blijkt vaak dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten. Regelmatig blijken deze doelstellingen elkaar zelfs prima aan te vullen en elkaar te versterken. Daar waar belangen botsen zoeken wij naar de balans waarbij de dialoog wordt gezocht met allen die daar een belang bij hebben.